Donatorer

Ett stort tack till alla våra donatorer! Margit Hedstad Vera Ungfeldts fond Orstadius fond Elise & Kirsten Johanssons Anneli Rubensson Inaga Holmberg Elise Lindell Inger Rask Alda Nilsson Fred Svensson Anne-Marie Olfofsson Margit Svensson Margreth Jönsson Ruth Ahlström Ann-Marie Persson Gudrun Håkansson Lill-Marie Möller Katy Mellén May och Per Franzens Stiftelse G Askos Solveig Amin För att […]

Datortomograf (CT-röntgenskanner)

I mars 2013 invigdes en helt ny CT-röntgenskanner på Regiondjursjukhuset i Helsingborg. Utrustningen, som kostat runt tio miljoner kronor, kan röntga alla djur och ger ”tredimensionella” bilder. CT-skannern står i en stor sal som är helt ny för ändamålet. ”Pengarna kommer nästan huvudsakligen från givmilda donatorer.” Denna satsning på modernaste teknik är det största projekt som Stiftelsen finansierat. […]

Stöd åt mindre bemedlade

Ibland kommer det in patienter till våra djursjukhus som har goda chanser att tillfriskna men ägaren inte har råd med den behandling som krävs.En del av stiftelsens donatorer vill inte att djuren skall bli lidande i en sådan situation utan har donerat öronmärkta medel för att kunna täcka en del av behandlingskostnaderna.Stiftelsen delar därför ut […]

Stipendier ur Kerstin Orstadius Minnesfond

Vi gratulerar årets stipendiater Emma Lindblad Åström och Lina Jerrebo Blondaux! Båda stipendiaterna är väldigt intresserade av hudsjukdomar hos hund och katt. De har båda jobbat på ett par olika kliniker och djursjukhus innan de idag jobar på västra Djursjukhuset Göteborg samt Evidensia Djursjukhuset Helsingborg. Stipendierna ska gå till att delta i European School for […]

Ny infektionsklinik i Helsingborg

Tack vare en donation från Ruth Ahlström så har Stiftelsen Svensk Djursjukvård haft glädjen att kunna hjälpa till med bygget av en ny infektionsklinik på Djursjukhuset i Helsingborg. Bakgrunden till att en ny infektionsklinik behövdes är att vi på grund av exempelvis ett ökat resande idag ser en stor ökning av smittsamma sjukdomar bland våra […]