Donatorer

Ett stort tack till alla våra donatorer! Margit Hedstad Vera Ungfeldts fond Orstadius fond Elise & Kirsten Johanssons Anneli Rubensson Inaga Holmberg Elise Lindell Inger Rask Alda Nilsson Fred Svensson Anne-Marie Olfofsson Margit Svensson Margreth Jönsson Ruth Ahlström Ann-Marie Persson Gudrun Håkansson Lill-Marie Möller Katy Mellén May och Per Franzens Stiftelse G Askos Solveig Amin För att […]