Styrelsen

Nils Gyllenkrok – Ordförande

nils.gyllenkrok@stiftelsensvenskdjursjukvard.se

Nils är lantmästare, reservofficer och driver sedan 1979 Björnstorps och Svenstorps Gods samt sedan 1982 FAGYLL AB båda i Skåne.

Han är ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien  (KSLA) och Vetenskapssocieteten samt sitter som styrelseledamot och ordförande i ett flertal bolag och organisationer däribland Evidensia Djursjukvård och HIR Malmöhus.

Göran Dalin – Ledamot

goran.dalin@stiftelsensvenskdjursjukvard.se

Göran är veterinär och verksam som lärare och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Han har ett stort engagemang framför allt vad gäller hästar, både i arbetet och på fritiden. Göran har varit med och byggt upp hippologutbildningen och då suttit med i Flyinge AB:s styrelse.

Han har också förtroendeuppdrag inom Kungl Skogs- och Lantbruksakademien och Svenska Ridsportförbundet.

Elisabeth Hernblad Tevell  – Ledamot

elisabeth.hernblad.tevell@stiftelsensvenskdjursjukvard.se

Elisabeth tog sin veterinärexamen på SLU, Uppsala 1985. Hon är verksam inom smådjurssjukvården med fokus på dermatologi (hudsjukdomar) inom vilket område hon också är svensk specialist.

Hon har arbetat på flera kliniker och djursjukhus av olika storlek genom åren, har ett stort engagemang för utbildnings- och kvalitetsfrågor och är en uppskattad föreläsare.

Kicki Gustafsson Berger – Ledamot

Kicki är veterinär och examinerades på SLU i Uppsala 1985 och är specialist i Hästens sjukdomar.

Kicki har arbetat som klinikveterinär och i chefsposition inom både häst- och smådjurssjukvård, både på djursjukhus och kliniker i Sverige. Hon har också haft uppdrag som förtroendeveterinär på djurförsäkringsbolag under många år. Kicki har varit med i bildandet och uppbyggnaden av Veta-bolaget, ett branschägt utbildningsföretag knutet till svenska djursjukvårdsföretag. Under de senaste 10 åren har hon bland annat varit ansvarig för de veterinära utbildningarna i Vetabolaget. Uppdraget avslutades 2020 men engagemanget för utbildning och kompetens fortsätter.

Ingvar Fredricson – Ledamot

ingvar.fredricson@stiftelsensvenskdjursjukvard.se

Hästveterinär och forskade inom området hästens funktionella anatomi. Chef för Flyingestiftelsen 1983-1998.

Ledamot i Kungliga Skogs-och Lantbruksakademien och hedersledamot i World Breeding Federation for Sporthorses.

Publicerade 2014 boken FLYINGE-Hippologi från medeltid till nutid.

Kontakt

Kontakta oss gärna via epost på:

info@stiftelsensvenskdjursjukvard.se