Styrelsen

Nils Gyllenkrok – Ordförande

nils.gyllenkrok@stiftelsensvenskdjursjukvard.se

Nils är lantmästare, reservofficer och driver sedan 1979 Björnstorps och Svenstorps Gods samt sedan 1982 FAGYLL AB båda i Skåne.

Han är ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien  (KSLA) och Vetenskapssocieteten samt sitter som styrelseledamot och ordförande i ett flertal bolag och organisationer däribland Evidensia Djursjukvård och HIR Malmöhus.

Göran Dalin – Ledamot

goran.dalin@stiftelsensvenskdjursjukvard.se

Göran är veterinär och verksam som lärare och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Han har ett stort engagemang framför allt vad gäller hästar, både i arbetet och på fritiden. Göran har varit med och byggt upp hippologutbildningen och då suttit med i Flyinge AB:s styrelse.

Han har också förtroendeuppdrag inom Kungl Skogs- och Lantbruksakademien och Svenska Ridsportförbundet.

Elisabeth Hernblad Tevell  – Ledamot

elisabeth.hernblad.tevell@stiftelsensvenskdjursjukvard.se

Elisabeth tog sin veterinärexamen 1985.

Hon är specialist i dermatologi hos hund och katt sedan 2008 och har arbetat inom smådjurssjukvården i 29 år. Hon har haft förtroendeuppdrag i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap under perioden 2011-2013 och är numera klinikveterinär och utbildningssamordnare på Södra Djursjukhuset i Stockholm.

Carin Wredström – Ledamot

carin.wredstrom@stiftelsensvenskdjursjukvard.se

Carin är i grund och botten lärare och har arbetat som folkskollärare mellan 1972-1994. Under åren 2006-2014 har hon dock verkat som borgmästare i Helsingborgs stad.


Ingvar Fredricson – Ledamot

ingvar.fredricson@stiftelsensvenskdjursjukvard.se

Hästveterinär och forskade inom området hästens funktionella anatomi. Chef för Flyingestiftelsen 1983-1998.

Ledamot i Kungliga Skogs-och Lantbruksakademien och hedersledamot i World Breeding Federation for Sporthorses.

Publicerade 2014 boken FLYINGE-Hippologi från medeltid till nutid.

Kontakt

Kontakta oss gärna via epost på:

info@stiftelsensvenskdjursjukvard.se