Anslag

Stiftelsen Svensk Djursjukvård har sitt säte i Skåne och har en historisk koppling till Regionsdjursjukhuset i Helsingborg och djursjukhuset i Malmö vars verksamheter inbegriper avancerad djursjukvård för hund och katt samt häst.

Stiftelsens syfte är att understödja veterinärmedicinsk forskning, utveckling och utbildning inom de båda djursjukhusen samt att förvalta stiftelsens tillgångar till gagn för framtida forskning.

 Principer för beviljande av anslag

– Alla kan söka medel från Stiftelsen Svensk Djursjukvård. Dock prioriteras ansökningar från Specialistdjursjukhusen i Helsingborg och Malmö.
– Anslagen skall stärka den veterinärmedicinska kompetensen och utveckla metoder för diagnostik och behandling.
– Stiftelsen Svensk Djursjukvård ersätter inte inkomstbortfall för kliniken som uppstår då den sökanden inte arbetar med patienter.
– Stiftelsen Svensk Djursjukvård ersätter i normalfallet inte lönekostnader men kan dock ersätta upp till hälften av lönekostnaden givet att den sökanden har säkrat finansiering av den andra halva kostnaden på annat håll.
– Kostnadskrävande residencyutbildningar som utbildar en enstaka anställd har låg prioritet men senare del av utbildningen och då i form av avgifter, resor m.m. i samband med avslutningen av utbildningen kan få ekonomiskt stöd.
– Medel som avsätts för utbildningsinsatser som utbildar grupper och således kommer fler till del prioriteras.
– Alla projekt som stödjs skall inrymmas under etiskt godtagbara åtgärder och tekniker. Där så krävs skall projektet ha godkänts av en djuretisk nämnd.
– Stor hänsyn tas till donatorns önskemål om hur pengarna ska användas

Har ni några övriga funderingar angående ansökningar så skicka gärna ett mail till info@stiftelsensvenskdjursjukvard.se så återkommer vi snarast möjligt.

Nedan finner du en lista över de ansökningar vi beviljat och delat ut pengar till de senaste åren:

2016

ProjektledareProjektOmrådeBelopp
Anna ÖhmanMedicin residencyHäst600 000
Linda WrightKirurgi residencyHäst600 000
Casper LindegaardInternutbildning akut och intensivvårdHäst50 000
Casper LindegaardFinansiellt stöd för att kunna skriva ett kapitel i Equibe Acute AbdomenHäst83 900
Carina VinbergSpecialistutbildning dermatologiMalmö75 000
Carina VinbergDemodex hos kattMalmö125 000
Maria StadlerSpecilistutbildning kirurgiMalmö150 000
Anna SvenssonMaster program inom smådjurMalmö140 000
Ellen HerrlinUtbildning inom exotiska arterMalmö92 628
Eva-Maria SpodsbergForskningsprojekt inom kastration av tikar med livmoderinflammationSmådjur175 400
Ditte LjungqvistUtveckling av resistenspanelerSmådjur125 500
Sofia HonkavaaraAuskultation hos Anna TidholmSmådjur10 000
Andrea Mårtensson, Linda HelsmoInköp av dialysmaskinSmådjur211 000
Ulrika DreimanisUtbildning av djurskötare inom anestesiSmådjur70 000
Abtin MojarradiUtbildning neurologiSmådjur126 000
Maj-Britt LarsenDeltidsutbildningSmådjur200 000
Totalt2 834 428

2015

ProjektledareProjektOmrådeBelopp
Gunilla ÖlmedalForskningsprojekt och specialistutbildning steg IISmådjur164 152
Linda ToressonForskningsprojekt och doktorandtjänstSmådjur114 300
Ulrika DreimanisUtbildning inom vetenskapligt skrivsättSmådjur50 000
Ulrika DreimanisUtbildning av Djursjukskötare/DjurvårdareSmådjur50 000
Ulrika DreimanisUtbildning och utveckling akut och intensivvårdSmådjur242 000
Lina Nowak
Utbildning och utveckling av MRI
Smådjur37 000
Kristine Bundgaard KjellingbroÖgonprojekt, inköp av ögonmikroskopSmådjur125 000
Henriette StrömCenter för rörlighet, gånganalysSmådjur115 000
Linda Wright/Casper LindegaardECVS Kirurgi ResidencyHäst80 000
Mads KristoffersenCT av hästens halskotpelare – doktorandutbildningHäst520 000
T-A Ahrsjö PeterssonIntern utbildning akut sårvårdHäst50 000
Maren Holmboe BergUppstart medicinsk onkologiavdelningMalmö65 704
Katrine LindegaardVidareutbildning inom hjärtultraljud och kardiologiMalmö147 000
Charlotte Holm-Nielsen
Utbildning narkossköterska
Malmö70 173
Maria GullbergPCR-analyser för kliniska problemställningarMalmö276 000
Kristine Bastholm JensenUtbildning inom endourologiMalmö82 500
Totalt2 188 829

2014

ProjektledareProjektOmrådeBelopp
Johan LenzUtveckling och uppstart CTHäst165 000 
Anna ÖhmanKartläggning över vårdrelaterade infektioner hos hästHäst152 409
Linda ToressonAnsökan om extern deltidsdoktorandtjänst Smådjur326 000
Majbritt LarsenDeltidsutbildningSmådjur250 000
Gunilla ÖlmedalForskningsprojekt Specialistutbildning intern medicin, lön 10 %Smådjur81 600
Alexandra VihlénForskningsprojekt Specialistutbildning KirurgiSmådjur84 576
Henriette StrömUtbildning i röntgenologisk Penn Hip metod till diagnosticering av höftledsdysplasi hos hundSmådjur65 000
Ulrika DreimanisUtbildning av djurvårdare och djursjukskötare inom TriageSmådjur50 000
Kristine BundegaardNy ögonoperationsteknik FACO samt ögonutbildning specialist steg 2Smådjur71 125
Jenny ErikssonInternutbildning Anestesi hästHäst50 000
Casper LindegaardTenoskopi av karpalsenskida på stående häst med mini-endoskopHäst181 192
Johan LenzCT fynd på halskotpelaren på hästar diagnosticerade med facettledsartrosHäst241 844
Totalt1 718 746