Ny infektionsklinik i Helsingborg

Tack vare en donation från Ruth Ahlström så har Stiftelsen Svensk Djursjukvård haft glädjen att kunna hjälpa till med bygget av en ny infektionsklinik på Djursjukhuset i Helsingborg.

Bakgrunden till att en ny infektionsklinik behövdes är att vi på grund av exempelvis ett ökat resande idag ser en stor ökning av smittsamma sjukdomar bland våra husdjur. För att kunna säkerhetsställa en god och riskfri vård krävs en möjlighet att kunna isolera dessa patienter.

Så gott som varje dag kommer det infektionspatienter till Djursjukhuset i Helsingborg som kräver intensiv vård på grund av sin sjukdom. En patient med en sådan smittsam sjukdom bör självfallet inte vistas på samma yta som övriga patienter på grund av smittorisken.  Med hjälp av Stiftelsen Svensk Djursjukvård och dess donatorer kan nu Djursjukhuset i Helsingborg erbjuda en helt ny avdelning där de smittsamma patienterna aldrig kommer i kontakt med övriga patienter.