Stöd åt mindre bemedlade

Ibland kommer det in patienter till våra djursjukhus som har goda chanser att tillfriskna men ägaren inte har råd med den behandling som krävs.
En del av stiftelsens donatorer vill inte att djuren skall bli lidande i en sådan situation utan har donerat öronmärkta medel för att kunna täcka en del av behandlingskostnaderna.
Stiftelsen delar därför ut upp till 100 000 kr vardera per år till djursjukhusen i Malmö och Helsingborg för att de ska kunna ta emot även dessa patienter.

Några beviljade fondmedel 2014

BeskrivningFondmedel
Hund kom in med en infekterad bitskada. Ägaren hade nyligen varit hemlös och hade mycket dåligt med pengar, men lovar att försöka skrapa ihop pengar till behandlingen. Både behandlande veterinär och sköterskan fick intrycket av att han är mycket ärlig, uppriktig och sympatisk.

Behandlingens utgång: Hunden behandlades och gick hem.
4 185 kr
Hund hade svalt en strumpa som fastnat i hans magsäck. Efter två operationer var han fortfarande inte riktigt frisk men veterinärerna bedömde prognosen som god för fullt tillfrisknande. Ägarna hade dock inte råd att fortsätta behandling.
Fondmedel för de två sista dagarnas vård beviljades.
5 000 kr
Katt hade fått ett djupt skärsår på ena frambenet vilket krävde flera operationer. Halvvägs genom behandlingen fick ägarna reda på att försäkringen inte var giltig och kunde inte själva stå för resten av kostnaderna.
 
Behandlingen utgång: Katten är hemma och har återhämtat sig helt förutom en mycket lindrig hälta.
7 000 kr
Hund med längre tids bekymmer från magtarmkanalen. Familjen hade lagt mycket pengar på veterinärvård. Behandlande veterinär ville gå vidare med en gastrorektoskopi och beslut togs att finansiera en del av undersökningen med fondpengar.
 
Behandlingens utgång: Hunden mår bättre efter riktad behandling efter gastrorektoskopi.
4 000 kr
En hund, som ätit flertalet tamponger, som satt sig fast i tarmen och påverkat tarmen mycket. Efter tre operationer och 10 dagars vård på djursjukhuset finansierades genom fondmedel.

Behandlingens utgång: Hunden är hemma och mår mycket bra igen.
15 071 kr